“Unleashed Content” 2012

3-D simulatie van de installatie,    3 videokanalen : 3 wandprojecties  / 35 geluidskanalen: 35 luidsprekers

Het vastleggen van dagelijkse of in scène gezette situaties met audiovisuele middelen, voorheen voorbehouden aan professionals, komt in een explosief tempo beschikbaar voor een steeds grotere groep mensen, die bovendien de mogelijkheid hebben dit filmmateriaal direct, wereldwijd te delen met anderen. Door de explosieve groei van on-line videosites ontstaat een enorm, eenvoudig toegankelijk, audiovisueel archief wat meer en meer “de staat waarin wij verkeren” reflecteert. Het zijn organisch uitdijende systemen, waarin de menselijke collectieve kennis, fascinaties en interesses worden gebundeld en opgeslagen. Interactieve systemen die een grote aantrekkingskracht op de gebruikers uitoefenen en zichzelf daardoor dag en nacht actualiseren en uitbreiden. Zij leggen een diepgewortelde menselijke verdeeldheid bloot: Het verlangen erbij te horen en het verlangen zich te onderscheiden.

 

De revolutionaire beschikbaarheid van zo veel materiaal en de mogelijkheid om in dit archief te zoeken met behulp van trefwoorden liggen aan de basis van de ruimtelijke audiovisuele installatie ‘Unleashed Content’. Het werk is samengesteld uit honderden filmfragmenten die door het invoeren van zoekwoorden in on-line videosites zijn verzameld. Eigenschap van de meeste zoeksystemen is dat een ingevoerde term niet alleen directe resultaten geeft, maar ook inhoudelijk aan deze resultaten gekoppelde alternatieven aanbiedt. Zo belandt de zoeker van het één in het ander, in een oneindige reeks deels onverwachte onderwerpen. Van ieder onderwerp is gepoogd ten minste 36 video’s te verzamelen die uiteindelijk binnen het werk worden samengebracht. De criteria bij dit samenstellen zijn muzikaal en beeldend compositorisch van oorsprong. Het resultaat is een tot in ieder detail vastgelegde ordening van delen tot een geheel.

 

Alle videofilms worden op een lange wand in wisselende rangschikking geprojecteerd.

Ieder beeld heeft een eigen audio-kanaal wat door een bij dit beeld behorende kleine luidspreker, die vrij in de ruimte hangt, wordt weergegeven. Alle 36 luidsprekers hangen ca. 2 meter boven de grond en zijn loodrecht naar beneden gericht (zie plattegrond). Stilstaand onder één van hen kan de kijker zich concentreren op het bijbehorende beeld aan de wand.

Plattegrond van de tentoonstellingsruimte met de verdeling van de luidsprekers en de manier waarop zij gerelateerd zijn aan de beelden op de muur

Unleashed Content’ poogt het on-line videomateriaal in een nieuw perspectief te plaatsen en ook daadwerkelijk als een bijna natuurlijk universum voelbaar te maken. Overdaad en veelheid spelen hier een sleutelrol.

Door de veelheid van de gelijktijdig getoonde, aan elkaar gerelateerde ‘content’, kan zelfs het meest onverwachte en onwaarschijnlijke filmisch onderwerp zijn unieke karakter verliezen.

Het ontdekken van een verborgen, obscure film is aantrekkelijk en opwindend, alleen al vanwege het veronderstelde unieke karakter ervan. Het internet maakt verborgen plekken, door de ontwikkeling van steeds geavanceerder zoekmethodes, toegankelijker en demystificeert de inhoud in zoverre, dat het ons laat zien dat zelfs het meest exotische filmisch onderwerp nauwelijks als absoluut uniek beschouwd kan worden. Het mysterie, de verbazing bij de ontdekking van het ongekende, verschuift naar verwondering over het feit dat het ongekende niet uniek is.

Aan de ene kant is er binnen dit werk ruimte voor concentratie op een enkele individuele bijdrage, die dan ook wandvullend vertoond wordt. Aan de andere kant wordt de kijker steeds weer geconfronteerd met de enorme hoeveelheid gelijksoortig materiaal waarin die individuele bijdrage is ingebed.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op een lange muur vertonen drie projectoren in total 36 films.

VIDEO 1 (registratie, gemaakt in ‘The Woodstreet Galleries’ USA 2012)

 

VIDEO 2 (3-D simulatie)

 

 

 

 

 

Foto’s:

projectiewand