Beschrijving:

Twee naakte lichamen van een man en een vrouw worden op een hoog plafond geprojecteerd, ongeveer 2x de werkelijke grootte. Het zijn archetypisch statische afbeeldingen, op de rug gefilmd en op het eerste gezicht bijna fotografisch. Op het huidoppervlak parelen druppels die uiteindelijk naar beneden vallen en dan links en rechts als snelle lichtflitsjes uit beeld verdwijnen. Recht onder deze beelden zijn twee ligbanken geplaatst waarop toeschouwers kunnen gaan liggen. De toeschouwer heeft dan min of meer dezelfde houding als de twee geprojecteerde figuren boven hem of haar en maakt aldus onderdeel uit van het totaalbeeld.
Aan het hoofdeinde van iedere ligbank zijn links en rechts van de plek waar het hoofd zich bevindt twee luidsprekers ingebouwd, die een compositie van elektronische geluiden ten gehore brengen. Binnen deze compositie is iedere druppel die valt in principe te herkennen. Iedere vallende druppel is direct als zodanig hoorbaar of beïnvloed het geluidsbeeld.
De symmetrische tweedeling van het beeld van de vrouw ten opzichte van dat van de man en de symmetrie binnen elk van deze twee lichamen (de linker en de rechterkant) wordt door het vallen van de druppels naar links of naar rechts versterkt. Ook het geluid ondersteunt de ervaring van een dubbele tweedeling, druppels die links uit beeld verdwijnen klinken door de linker luidspreker, zij die naar rechts bewegen uit de rechter.
De op het eerste gezicht onbeweeglijk starre menselijke afbeeldingen bevatten bij nadere beschouwing toch veel subtiele beweging: er is een ademhaling waarneembaar, de haren van de vrouw zijn in beweging en nu en dan veranderen de handen, de vingers, de voeten en het hoofd van positie. Zelfs in het huidoppervlak zijn kleine bewegingen te ontwaren.
Deze ademende en levende menselijke figuren en de van hun lichamen afrollende waterdruppels blijken na verloop van tijd echter onderdeel van in alle details geconstrueerd geheel. Het kunstmatige karakter komt tot uiting in de ritmische patronen die in beeld en geluid veelvuldig naar voren komen, patronen die een suggestie van communicatie in zich dragen en die onderdeel zouden kunnen zijn van een onbekende wetenschappelijke taal.

De realisatie van dit werk is mede mogelijk gemaakt door het  “Fonds BKVB / het Nederlands fonds voor beeldende kunsten, vormgeving en bouwkunst”

Message To The Extraterrestrials
2011
  

VIDEO (3-D simulatie)